Výrobní linky - Technoservis

Technoservis, spol. s r.o.
José Martího 387/9, 162 00 Praha 6
tel. +420 603 471 037 fax: +420 314 501 041
IČ: 45276714 DIČ: CZ45276714, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 9626
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výrobní linky

Pekárny a cukrárny
Ve spolupráci s firmou COMAS navrhneme technologické řešení dle požadavků zákazníka. Nabídka zahrnuje jak jednotlivé technologické uzly, tak kompletně automatické linky.
Přístup k zákazníkovi je vždy individuální. Dle zákazníkova vzorku finálního výrobku navrhneme nejvhodnější technologii, nebo se společně se zákazníkem dohodneme na druhové specifikaci výrobků a následně doporučíme takovou kombinaci strojů, aby bylo možné produkovat co nejširší sortiment výrobků, případně zvolíme takovou koncepci technologie, která v budoucnu umožní rozšiřování kapacity a sortimentu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky