Termická regenerace SIMPLEX - Technoservis

Technoservis, spol. s r.o.
José Martího 387/9, 162 00 Praha 6
tel. +420 603 471 037 fax: +420 314 501 041
IČ: 45276714 DIČ: CZ45276714, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 9626
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Termická regenerace SIMPLEX

Slévárny
Sogemi má již více než 25 leté zkušenosti s termickou regenerací samotuhnoucích formovacích směsí na bázi organických pojiv a nabízí širokou škálu zařízení na regeneraci: Počínaje hodinovým výkone 500 kg až po 12 tun.
Termická regenerace SIMPLEX redukuje propaly pod 0,1% a jedná se o nejefektivnější zařízení na trhu z hlediska spotřeby plynu. To je dosaženo velkou tepelnou výměnou mezi žhavým žíhaným pískem a fluidifikačním vzduchem. Typická spotřeba zemního plynu je 20 Nm3 plynu na tunu regenerátu.  

Vlastnosti zařízení:
  • Žíhací komora s fluidním ložem
  • Plynový hořák s automatickou regulací výkonu
  • Rekuperace energie prostřednictvím tepelné výměny mezi žíhaným pískem a fluidizačním vzduchem.
  • Automatické řízení množství písku v žíhací komoře.
  • Automatické dávkování a odebírání regenerovaného ostřiva.
  • Finální zchlazení ostřiva na požadovanou teplotu.
  • Pneumatická doprava ostřiva na vstupu i výstupu.
  • Kompletní spálení veškerých potenciálně škodlivých složek dle požadavků evropských norem bez nutnosti dodatečného spalování.
  • Sada přístrojů pro automatické řízení teploty ve všech fázích procesu a volitelně celková supervize zařízení prostřednictvím videa.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky